Superbrands

87% bosanskohercegovačkih
potrošača preferira kupovinu
proizvoda označenih Superbrands
znakom...

 

 

*Prema najnovijem istraživanju agencije Ipsos
Puls, provedenom na reprezentativnom uzorku
od 2000 građana Bosne i Hercegovine starijih
od 15 godina primjenom metode osobnog
anketiranja. Navedeni postotak odabira odnosi
se na ispitanike koji prepoznaju Superbrands
znak, a takvih je na području BiH 49%.